endoproteza stawu kolanowego

Proteza Kolana – Endoproteza Kolana

Endoproteza Stawu Kolanowego / biodrowego

Endoprotezoplastyka całkowita stawu kolanowego (alloplastyka, wymiana stawu kolanowego) to operacja ortopedyczna polegająca na wszczepieniu sztucznych elementów, zastępujących uszkodzone powierzchnie tworzące staw kolanowy.

U kogo wykonywana jest operacja Endoprotezy?

Operacja jest wykonywana u osób, u których dochodzi do znacznego zniszczenia stawu w przebiegu zmian zwyrodnieniowych, a ból wynikający z tego uszkodzenia nie reaguje na inne metody leczenia nieoperacyjnego i chirurgicznego.

Jaki jest cel operacji Endoprotezy?

Celem operacji wszczepienia sztucznego stawu jest przede wszystkim zniesienie bólu i likwidacja przykurczu stawu, co prowadzi do stopniowego odzyskania sprawności ruchowej.

Przygotowanie do operacji endoprotezy stawu kolanowego

Przed operacją należy przygotować samego siebie oraz najbliższych do pobytu w szpitalu i okresu rekonwalescencji poszpitalnej. Pobyt szpitalny zazwyczaj trwa od kilku do kilkunastu dni, zależnie od stanu ogólnego chorego, jego samopoczucia, postępów rehabilitacyjnych i możliwych problemów wymagających dodatkowego leczenia. Okres rekonwalescencji trwa od 3 do 12 miesięcy.

Operacja jest wykonywana w znieczuleniu regionalnym (znieczulenie dolnej połowy ciała) lub ogólnym. Dzięki znieczuleniu pacjent nie odczuwa bólu w czasie i po operacji. Szczegóły dotyczące znieczulenia należy omówić z anestezjologiem.

Po sterylnym przygotowaniu, chirurg nacina skórę w okolicy kolana i odsłania staw. Następnie usuwa uszkodzone tkanki i przycina w odpowiedni sposób koniec kości udowej i piszczelowej. Na przyciętych końcach obu kości mocuje na cemencie chirurgicznym elementy endoprotezy z metali szlachetnych. Pomiędzy nimi osadzana jest wkładka (rodzaj amortyzatora)  ze specjalnego tworzywa sztucznego. Elementy te pozostają w kolanie na stałe. Następnie dokonywana jest ocena ruchomości i stabilności stawu, a w razie konieczności dokonywane są dodatkowe odpowiednie korekty, np. w postaci oczyszczenia stawu rzepkowo – udowego.

Po operacji

Po operacji wdrażany jest specjalny program postępowania lekarsko – pielęgniarsko – rehabilitacyjnego, którego celem jest stopniowe odzyskiwanie sprawności ogólnej przez pacjenta i przygotowanie go do właściwego korzystania z endoprotezy. W okresie pooperacyjnym obejmuje on stosowanie leków przeciwbólowych, przeciwbakteryjnych i przeciwzakrzepowych, wdrażana jest fizykoterapia, ćwiczenia, pionizacja, następuje nauka chodu i korzystania z kul łokciowych czy pończoch przeciwżylakowych.

Zabieg operacyjny wykonywany jest z zachowaniem najwyższych, rygorystycznie przestrzeganych standardów bezpieczeństwa, niemniej jednak nie jest możliwe zapewnienie bezpieczeństwa na poziomie 100%. Wszystkie badania oraz własne doświadczenie wskazuje, że chociaż endoprotezoplastyka jest skuteczną i bezpieczną procedurą, a liczba zadowolonych pacjentów jest bardzo wysoka, to po operacji może dojść do wystąpienia powikłań czy zdarzeń medycznych wymagających dodatkowych działań.

Z czasem (w okresie kilku/kilkunastu lat), nawet pomimo przestrzegania zaleceń i najlepszej techniki operacyjnej może dojść do stopniowego, powolnego obluzowania elementów endoprotezy, wymagającego ponownej operacji celem jej wymiany. Obluzowanie takie nie jest powikłaniem, a raczej konsekwencją wszczepienia sztucznego elementu w żywy, funkcjonujący organizm i dotyczy ok. 7% pacjentów w okresie 20 lat po operacji.

Po wypisie

 Po wypisie ze szpitala następuje okres rekonwalescencji, który dzieli się na trzy etapy: wczesny – do 6 tygodnia, średni  – do 3 miesięcy i późny – do 1 roku po zabiegu. W tym okresie mogą występować dolegliwości w okolicy operowanego kolana – bóle, obrzęki, zaczerwienienie czy ucieplenie, budzące niepokój chorego, ale najczęściej niewymagające postępowania chirurgicznego. Pacjent jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń lekarskich, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych, powinien przyjmować zalecane leki i stopniowo wdrażać się do wykonywania czynności życia codziennego. Wskazane są okresowe kontrole medyczne, ćwiczenia i rehabilitacja, korzystne jest leczenie sanatoryjne.

Po endoprotezoplastyce stawu kolanowego należy: dbać o masę ciała (nadwaga znacznie zwiększa ryzyko obluzowania protezy!), unikać noszenia dużych ciężarów i sytuacji zagrażających uderzeniami czy upadkami. Niewskazane jest klękanie, kucanie, przysiady, forsowne zginanie i przeciążanie kolana. Pozostałe czynności życia codziennego są dozwolone i możliwe jest prowadzenie aktywności fizycznej w umiarkowanym zakresie.

PONIŻSZE INFORMACJE MAJĄ CHARAKTER OGÓLNY, NIE DOTYCZĄ KONKRETNEJ OSOBY, NIE ZAWIERAJĄ WYJAŚNIEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO KONKRETNEJ SYTUACJI KLINICZNEJ I NIE ZASTĘPUJĄ INDYWIDUALNEJ KONSULTACJI MEDYCZNEJ.

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z LEKARZEM PROWADZĄCYM.

Jedna myśl nt. „Proteza Kolana – Endoproteza Kolana

  1. BOLESŁAWA KULAWIK

    JESTEM 14 MIESIĘCY PO WSTAWIENIU ENDOPROTEZY KOLANA.Z KOLANEM JEST DOBRZE,MAM JEDNAK NOGĘ OD KOSTKI W GÓRĘ CIĄGLE SPUCHNIĘTĄ I PIEKĄCĄ WYSYPKĘ NA KOŚCI PISZCZELOWEJ .SKÓRA Z ZEWNĘTRZNEJ STRONY UDA CZERWONA I PIEKĄCA.STOSUJĘ RÓŻNE MAŚCI PRZEPISYWANE PRZEZ LEKARZY DERMATOLOGÓW ALE TO NIEWIELE POMAGA.ZAZNACZAM ŻE MIAŁAM USG ŻYŁ ,JEST PRZEPŁYW KRWI W ŻYŁACH DORY ,NIE MA BLASZEK MIAŻDŻYCOWYCH.NIE WIEM JUŻ DO JAKIEGO LEKARZA MAM IŚĆ PO RATUNEK.PROTEZĘ MAM METALOWĄ KLEJONĄ CEMENTEM.PROSZĘ O RADĘ.

Możliwość komentowania jest wyłączona.